Verksamhetsområde - Fastighetsrätt

Lagstiftningen kring fastighetsrätt är komplex och omfattande.

Inom rättsområdet fastighetsrätt erbjuder vi rådgivning och biträde med inriktning på alla frågeställningar som rör allt som har med ägande, brukande och överlåtelse av fastigheter att göra. Vi har lång erfarenhet av fastighetsrättsliga frågeställningar som ofta är tekniskt komplicerade. Vi biträder både privatpersoner och företag.

Vi kan hjälpa till med förvärv och överlåtelse av fastigheter både när det gäller kommersiella fastigheter som fastigheter ägda av privatpersoner. Vi hjälper till vid förhandlingen, skriver överlåtelseavtal och upprättar övriga handlingar som måste upprättas samt biträder dig ända fram till tillträdet.

Vi åtar oss också uppdrag när det gäller exploatering av fastigheter, expropriation (tvångsinlösen) och fastighetsrättsliga entreprenader.

Vi hjälper även till vid alla typer av frågeställningar när det gäller hyresjuridik avseende kommersiella fastigheter. Vi biträder också vid alla typer av fastighetsrättsliga förhandlingar och tvister inom och utom domstol.

Kontakt