Verksamhetsområde - Brottmål / målsägandebiträde

Benämningen brottmål används vid mål mellan enskilda individer och staten när det ska fastställas om individerna har begått en olaglig handling samt vilket straff som i så fall ska utdömas. Vilken påföljd som blir aktuell är beroende av flera faktorer t ex tidigare brottslighet, ålder, straffvärde och personliga förhållanden. Exempel på påföljder är fängelse, villkorlig dom, samhällstjänst, skyddstillsyn mm.

Vi åtar oss uppdrag både som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med brottmålsärenden och att företräda både personer som är misstänkta för brott och personer som utsatts för brott.

När det gäller kostnaden för vårt biträde som målsägandebiträde eller särskild företrädare står staten för kostnaden.

När det gäller kostnaden för vårt biträde som försvarare kan du under vissa förutsättningar få betala delar av eller hela kostnaden själv beroende på hur stor din inkomst är. Har du låg inkomst betalar staten kostnaden men hur detta fördelar sig avgör domstolen. Den kostnad som det handlar om är den kostnad som din försvarare/advokat har i målet.

Offentlig försvarare / försvarsadvokat

Om du är misstänkt för ett brott kan du ha rätt till en offentlig försvarare, eller brottmålsadvokat som det också kallas, beroende på vilket brott du är misstänkt för samt vilken brottspåföljd som det misstänkta brottet kan ge.

Om du är misstänkt för ett allvarligare brott eller om du är anhållen hos polisen kan du redan under polisutredningen få en offentlig försvarare utsedd av tingsrätten. Du har själv rätt att välja vilken advokat som ska företräda dig. Din offentliga försvarare företräder dig och tillvaratar dina intressen under hela rättsprocessen genom att närvara vid förhör, under förundersökningen och själva förhandlingen hos domstolen.

Om du inte har rätt att få en offentlig försvare utsedd har du möjlighet att själv bekosta en privat försvarare.

Målsägandebiträde

Om du blir utsatt för ett brott kan du som brottsoffer (målsägande) få hjälp av ett målsägandebiträde, en advokat eller jurist, som företräder dig, stödjer dig och tillvaratar dina intressen under hela rättsprocessen genom att närvara vid förhör, under förundersökningen och vid förhandlingen i domstolen.

Om du blivit utsatt för ett brott kan du ha rätt till skadestånd. Ditt målsägandebiträde kommer att undersöka möjligheten för dig att kunna kräva ut skadestånd av den som orsakat skadan och föra din skadeståndstalan vid förhandlingen i domstolen.

Särskild företrädare för barn

Om ett brott har begåtts mot ett barn som är under 18 år där vårdnadshavaren är misstänkt för brottet kan en särskild företrädare för barnet utses av domstolen. Även om vårdnadshavaren inte är misstänkt för brott kan det under vissa förhållanden anses finnas behov av en särskild företrädare för barnet. Den särskilda företrädaren för barnet ska istället för barnets vårdnadshavare tillvarata barnets rätt under förundersökningen och förhandlingen i domstolen.

De jurister som kan utses av domstolen till särskild företrädare för barn uppfyller särskilda krav på lämplighet.

Kontakt