Verksamhetsområde - Bank- och Finans

Vi biträder såväl låntagare som långivare och andra aktörer i olika typer av finansiella transaktioner. Vi har erfarenhet som rådgivare till banker och andra finansiella aktörer samt företag och privatpersoner i etablerings- och verksamhetsfrågor.

Vi har stor kunskap när det gäller säkerhetsrättsliga frågeställningar kring borgen, garantier och panträtt. Vi har även stor erfarenhet kring dessa frågeställningar i obeståndssituationer.

Kontakt