Verksamhetsområde - Personskaderätt

Personskaderätt är det rättsområdet som reglerar dina rättigheter i samband med skador och olyckor och den försäkringsersättning som du har rätt till på grund av detta.

Skaderegleringen är många gånger svår och komplicerad särskilt för den som har drabbats av en personskada som helst bara vill fokusera på sin rehabilitering. De flesta försäkringsbolag betalar det juridiska ombudets kostnader så att den som drabbas ska kunna anlita ett ombud som kan hjälpa till och stötta under skaderegleringen.

Vi har mångårig erfarenhet av att bistå personer i skaderegleringsärenden och tvister gentemot försäkringsbolag efter till exempel trafikskador eller ansvarsskador. En skadereglering tar ofta många år att slutreglera och att få hjälp och stöttning under hela processen betyder mycket för den drabbade.

Kontakt