Verksamhetsområde - Notarius Publicus

Fyra av våra jurister är av Länsstyrelsen utsedda som Notarius Publicus och biträdande Notarius Publicus, advokaterna Åsa Erlandsson och Susanna Hansson på vårt kontor i Trollhättan samt advokat Anders Lundmark och jurist Karl-Staffan Lang på vårt kontor i Strömstad.

Uppdraget innebär bland annat att hjälpa allmänheten genom att:

  • Bestyrka namnunderskrifter, se notering nedan
  • Bestyrka avskrifter, se notering nedan
  • Bestyrka översättningar och andra uppgifter om innehåll i handlingar
  • Närvara som vittne i vissa fall
  • Kontrollera lotteridragningar mm
  • Bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker
  • Bekräfta att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon

Notering

Vid bestyrkande av namnunderskrift krävs att underskriften görs inför Notarius Publicus på plats hos oss tillsammans med uppvisande av giltig legitimation.

Vid bestyrkande av personbevis krävs att personbeviset är undertecknat och stämplat av handläggare hos myndighet.

Vid bestyrkande av avskrifter krävs att originalet uppvisas för Notarius Publicus och att vi tar kopian som sedan kan bestyrkas.

För expeditionstider och blanketter att ladda ner hänvisas till fliken Notarius Publicus ovan.

Kontakt