Verksamhetsområde - Miljörätt

Vi vill alla värna om vår natur och vi lägger allt större vikt vid frågor som rör vår gemensamma miljö och hållbarhet. Idag är de flesta bolags och organisationers verksamheter styrda av miljölagstiftningen och miljöfrågor får en alltmer central integrerad roll i hela vår vardag. I många fall kräver verksamheten eller åtgärden tillståndsprövning innan den kan tas i bruk och det är ofta det mest kritiska momentet i ett projekt. Miljörättens regelverk blir alltmer komplicerat och mer styrt av direktiv utfärdat av EU-direktiv och annan internationell rätt.

Vi bistår med specialistkompetens vid miljöjuridisk processföring och har stor vana vid att bedöma eventuella miljörisker och ge rådgivning inom området. Vi har mångårig erfarenhet att hantera miljörättsliga frågor innefattande godkännanden och tillstånd, mark-, luft- och vattenföroreningar, markanvändning och tvister med miljörättslig inriktning.

Kontakt