Verksamhetsområde - Köp- och avtalsrätt

Köp- och avtalsrätten är ett stort rättsområde som såväl privatpersoner som företag ofta kommer i kontakt med.

Affärstransaktioner föregås av att två eller fler parter, skriftligen eller muntligen, träffar ett avtal som innebär rättigheter och skyldigheter för parterna. Den avtalsrättsliga principen är att avtal ska hållas. Men tyvärr är det inte alltid som det ingångna avtalet får det resultat som en eller flera parter avsett.

När det gäller muntliga avtal kan problem ofta uppstå, vad man avtalat om och till och med att bevisa att just ett avtal faktiskt föreligger.

Vid en avtalsförhandling kan vi biträda parter, både privatpersoner och företag, när det gäller utformning, granskning och rådgivning av avtal. Att ingå ett avtal där samtliga parter vet sina rättigheter och skyldigheter samt avtalets innebörd kan förebygga framtida tvister i och utanför domstol. Ett tydligt och genomtänkt avtal borgar för en jämlik affärsrelation och är en klok investering för framtiden i syfte att förutse och undvika just tvister. Det är vanligt att köprättsliga regler avtalas bort och det är då viktigt att båda parterna är fullt medvetna om vad detta kan få för konsekvenser för det framtida samarbetet.

Vi har bred erfarenhet av olika branscher och avtalstyper såsom exempelvis köp, hyra, leasing, konsultavtal, distributions- och agentavtal för att nämna några. Vi har bred erfarenhet av att föra avtalstvister både i och utanför domstol.

Kontakt