Verksamhetsområde - Migrationsrätt

Migrationsrätten behandlar utländska medborgares och stadslösas rättigheter att får vistas i Sverige för kortare eller längre tid. Migrationsrätten är komplicerad och under ständig förändring. Vi har mycket goda kunskaper och lång erfarenhet av att hjälpa till vid asylärenden, uppehållstillstånd, arbetstillstånd och familjeåterförening.

Om en utländsk medborgare tvingats fly från sitt hemland på grund av förföljelse kan asyl sökas i Sverige. I vårt land är det Migrationsverket som beslutar i migrationsärenden. Om man inte är nöjd med deras beslut kan man överklaga till Migrationsdomstolen och i vissa fall även till Migrationsöverdomstolen. Vi kan hjälpa till under asylutredningen och under hela handläggningstiden i de olika instanserna.

Vi kan även hjälpa dig som söker uppehållstillstånd på grund av familjeåterförening och frågor som rör arbetstillstånd.

Kontakt