Verksamhetsområde - Affärsjuridik

Inom begreppet affärsjuridik ryms frågeställningar som tar sikte på juridiken vid företagande. Vi har mångårig erfarenhet av att företräda små och medelstora företag och privatpersoner när det gäller exempelvis kommersiell avtalsrätt, bolagsrätt, företagsförvärv och företagsöverlåtelser.

Vi upprättar och granskar olika typer av kommersiella avtal som som kan bli aktuella vid affärsverksamhet exempelvis aktieägaravtal/kompanjonsavtal, sekretessavtal, leverans- och försäljningsavtal, avtal om överlåtelse av verksamhet ("inkråmsavtal") och/eller köp eller försäljning av aktier i fåmansbolag.

Vi ger dig råd om vilken bolagsform som är bäst lämpad för just din verksamhet.

Vid företagsförvärv och företagsöverlåtelser biträder vi med råd och stöd under hela överlåtelseprocessen.

Vi hjälper till vid förhandlingar mellan köpare och säljare rörande såväl juridiska som affärsmässiga frågeställningar.

Vi kan även företräda dig/bolaget vid uppkomna tvister både i och utanför domstol/skiljedomstol.

Vi har kompetens i grundläggande skattejuridiska frågor som kan bli aktuella att hantera. Ifall det uppkommer behov av avancerad skatterådgivning samarbetar vi med kompetenta skattejurister.

Kontakt