Verksamhetsområde - Affärsjuridik

Inom begreppet affärsjuridik ryms alla de frågeställningar som tar sikte på juridiken vid företagande. Vi har mångårig erfarenhet av att företräda både företag och privatpersoner när det gäller exempelvis kommersiell avtalsrätt, bolagsrätt, företagsförvärv och företagsöverlåtelser.

Vi upprättar och granskar alla typer av affärsavtal såsom aktieägaravtal, kompanjonsavtal, sekretessavtal, kommersiella avtal och övriga avtal som kan bli aktuella vid företagande inom alla typer av branscher.

Vid företagsförvärv och företagsöverlåtelser ger vi rådgivning under hela överlåtelseprocessen och hjälper till vid förhandlingar mellan köpare och säljare i såväl de juridiska frågeställningarna som de affärsmässiga. Vi hjälper även till med alla steg vid själva bolagsbildningen och ger dig råd om vilken bolagsform som är bäst lämpad för just din verksamhet.

Vi kan även företräda dig vid uppkomna tvister både i och utanför domstol. Vi har också stor erfarenhet av frågeställningar inom obeståndsjuridiken.

Kontakt