Verksamhet

Vi bedriver allmänpraktiserande verksamhet och våra klienter är små- och medelstora företag, organisationer och privatpersoner.

Genom att delägarna har samma ekonomiska utfall, så kallat true partnership, kan vi specialisera oss inom olika rättsområden. Det borgar för att varje klient i varje ärende får hjälp av den medarbetare som är bäst lämpad för uppdraget.

Vi tillämpar allmänna villkor för våra tjänster. Här kan du läsa om hur vi lägger upp vårt arbete, hur vi tar betalt och hur vi i övrigt hanterar våra uppdrag.

Om du har några frågor om våra allmänna villkor ber vi dig att du vänder dig till den jurist som är ansvarig för ditt uppdrag.

Allmänna villkor

Behandling av Personuppgifter

Trollhättan, 0520-47 05 00 | Uddevalla, 0522-66 98 50 | Strömstad, 0526-600 70 | Göteborg, 031-382 03 22 Allmänna villkor | Behandling av Personuppgifter