Notarius Publicus

Två av juristerna vid advokatfirmans kontor i Trollhättan samt två av juristerna vid kontoret i Strömstad är av Länsstyrelsen utsedda som Notarius Publicus och biträdande Notarius Publicus.

Uppdraget innebär bland annat att tillhandagå allmänheten genom att:

  • Bestyrka namnunderskrifter se notering
  • Bestyrka avskrifter se notering
  • Bestyrka översättningar och andra uppgifter om innehåll i handlingar
  • Närvara som vittne i vissa fall
  • Kontrollera lotteridragningar mm
  • Bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker
  • Bekräfta att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan
Notering:Vid bestyrkande av namnunderskrift krävs att underskriften görs inför Notarius Publicus på plats hos oss tillsammans med uppvisande av giltig legitimation.

Vid bestyrkande av personbevis krävs att personbeviset är undertecknat och stämplat av handläggare hos myndighet.

Vid bestyrkande av avskrifter krävs att originalet uppvisas för Notarius Publicus och att vi tar kopian som sedan kan bestyrkas.
Inbjudan:» Inbjudan - svensk
» Inbjudan - engelsk
Expeditionstid:Måndagar och torsdagar mellan 10.00-11.30 eller efter tidsbokning. Utlämning av handlingar sker efter överenskommelse.
Kostnad:Kontakta oss för prisuppgift.
Kontakta oss:» Klicka här

Trollhättan, 0520-47 05 00 | Uddevalla, 0522-66 98 50 | Strömstad, 0526-600 70 | Göteborg, 031-382 03 22 Allmänna villkor | Behandling av Personuppgifter