Medlemskap / Samarbetspartners

Samtliga advokater i Sverige är medlemmar i Advokatsamfundet.

För att bli advokat krävs ca 5 års akademisk utbildning, jur kand examen, som efterföljs av ett krav på 3 års juridiskt arbete.

Innan man kan bli antagen som ledamot i Advokatsamfundet krävs att man avlagt en advokatexamen. På Advokatsamfundets hemsida kan du mer i detalj läsa om alla de krav som idag ställs på en advokat.

Trollhättan, 0520-47 05 00 | Uddevalla, 0522-66 98 50 | Strömstad, 0526-600 70 | Göteborg, 031-382 03 22 Allmänna villkor | Behandling av Personuppgifter