Cinnica Karlsson


Befattning:

Sekreterare / handläggare



Kontor:

Uddevalla



Telefon:

0522-669865



E-post:

cinnica.karlsson@kjallgren.se




Trollhättan, 0520-47 05 00 | Uddevalla, 0522-66 98 50 | Strömstad, 0526-600 70 | Göteborg, 031-382 03 22 Allmänna villkor | Behandling av Personuppgifter