Ingemar Josefson


Befattning:

Jurist



Kontor:

Trollhättan



Telefon:

0520-470504



E-post:

ingemar.josefson@kjallgren.se

Språk:

Svenska och Engelska



Utbildning:


Jur kand vid Lunds Universitet - 1966



Yrkeserfarenheter:


Tingsmeritering vid Rådhusrätten Uddevalla - 1966-1968
Biträdande jurist vid Advokatfirman Kjällgren - 1968-1973
Delägare i Advokatfirman Kjällgren - 1973-2005
Biträdande jurist vid Advokatfirman Kjällgren - 2005-






Kompetensområden:


Arvs- och gåvorätt

Trollhättan, 0520-47 05 00 | Uddevalla, 0522-66 98 50 | Strömstad, 0526-600 70 | Göteborg, 031-382 03 22 Allmänna villkor | Behandling av Personuppgifter