Medarbetare i

Advokatfirman Kjällgrens advokater och biträdande jurister är genom utbildning och erfarenhet specialiserade inom sina respektive kompetensområden. Detta tillsammans med att advokatbyrån drivs i ett true partnership borgar för att varje klient får hjälp av den medarbetare som är bäst lämpad för uppdraget.

Våra jurister


Övrig personal


Trollhättan, 0520-47 05 00 | Uddevalla, 0522-66 98 50 | Strömstad, 0526-600 70 | Göteborg, 031-382 03 22 Allmänna villkor | Behandling av Personuppgifter