Kompetensområden - Vattenrätt

Advokatfirman biträder med rådgivning i frågor om tillstånd till byggande i vatten och andra vattenrättsliga frågor såsom att reda ut vilka åtgärder som kräver tillstånd och vilka rättigheter och skyldigheter som ett tillstånd medför.


Trollhättan, 0520-47 05 00 | Uddevalla, 0522-66 98 50 | Strömstad, 0526-600 70 | Göteborg, 031-382 03 22 Allmänna villkor | Behandling av Personuppgifter