Kompetensområden - Offentlig rätt / upphandling

Vi har kompetensen att bedöma allmänna och offentligrättsliga frågeställningar och att ge råd och biträde i frågeställningar avseende offentlig upphandling.


Trollhättan, 0520-47 05 00 | Uddevalla, 0522-66 98 50 | Strömstad, 0526-600 70 | Göteborg, 031-382 03 22 Allmänna villkor | Behandling av Personuppgifter