Kompetensområden - Fastighetsrätt

Vi erbjuder rådgivning och biträde med inriktning på förvärv och överlåtelse av fast egendom, exploatering av fast egendom, expropriation, tvångsinlösen, entreprenadrätt och biträde i tvister hänförliga till fastighetsfrågor.


Trollhättan, 0520-47 05 00 | Uddevalla, 0522-66 98 50 | Strömstad, 0526-600 70 | Göteborg, 031-382 03 22 Allmänna villkor | Behandling av Personuppgifter