Kompetensområden - Fastighetsrätt

Inom rättsområdet Fastighetsrätt erbjuder vi rådgivning och biträde med inriktning på förvärv och överlåtelse av fast egendom, exploatering av fast egendom, expropriation, tvångsinlösen, entreprenadrätt, hyresjuridik avseende kommersiella fastigheter samt biträde vid olika typer av förhandlingar och tvister inom och utom domstol, hänförliga till fastighetsfrågor.


Trollhättan, 0520-47 05 00 | Uddevalla, 0522-66 98 50 | Strömstad, 0526-600 70 | Göteborg, 031-382 03 22 Allmänna villkor | Behandling av Personuppgifter