Kompetensområden - Eko-brottmål

Ekonomisk brottslighet är sådan brottslighet som begås av funktionärer i företag såsom tjänstemän, styrelseledamöter m fl. Eko-brotten kan exempelvis omfatta bedrägerier, skattebrott, bokföringsbrott eller brott mot borgenärer.


Trollhättan, 0520-47 05 00 | Uddevalla, 0522-66 98 50 | Strömstad, 0526-600 70 | Göteborg, 031-382 03 22 Allmänna villkor | Behandling av Personuppgifter