Kompetensområden - Bank- och Finans

Vi biträder såväl låntagare som långivare och andra aktörer i olika typer av finansiella transaktioner. Vi har erfarenhet som rådgivare till banker och andra finansiella aktörer i etablerings- och verksamhetsfrågor.


Trollhättan, 0520-47 05 00 | Uddevalla, 0522-66 98 50 | Strömstad, 0526-600 70 | Göteborg, 031-382 03 22 Allmänna villkor | Behandling av Personuppgifter