Kompetensområden - Arvs- och gåvorätt

Vi hjälper till med att upprätta testamente, bouppteckningar och arvsskiften. Vi åtar oss även uppdrag som skiftesman eller boutredningsman samt biträder parter i tvister inom rättsområdet.


Trollhättan, 0520-47 05 00 | Uddevalla, 0522-66 98 50 | Strömstad, 0526-600 70 | Göteborg, 031-382 03 22 Allmänna villkor | Behandling av Personuppgifter