Kompetensområden - Affärsjuridik

Inom begreppet affärsjuridik ryms alla de frågor som tar sikte på juridiken vid företagande. Frågeställningarna kan exempelvis inrymma kommersiell avtalsrätt, bolagsrätt, företagsförvärv och företagsöverlåtelser.


Trollhättan, 0520-47 05 00 | Uddevalla, 0522-66 98 50 | Strömstad, 0526-600 70 | Göteborg, 031-382 03 22 Allmänna villkor | Behandling av Personuppgifter