OFFENTLIG AUKTION Strömstad Kyrkosund 1:43

2020-06-12

Förordnad god man, advokat Stefan Jönsson, försäljer på offentlig auktion fastigheten Strömstad Kyrkosund 1:43.

Fastigheten är belägen på Sydkoster med adress Lertångsvägen 26, 452 05 Sydkoster. Fastigheten som är en fritidsfastighet är bebyggd med två bostadsbyggnader med en värdeyta om 58 respektive 60 kvm samt en mindre förrådsbyggnad. Fastigheten har en tomtareal om 2.150 kvm och har ett sjönära läge med havsutsikt.
Fastighetens säljs i det skick denna befinner sig i vid auktionstillfället.

Visning av fastigheten äger rum söndagen den 28 juni 2020 mellan klockan 14.00 och 16.00.

Den offentliga auktionen kommer att hållas fredagen den 10 juli 2020 klockan 10.30 på kulturhuset Skagerak i Strömstad. Obligatorisk föranmälan till auktionen ska ske senast torsdagen den 9 juli 2020 klockan 16.00 till advokat Stefan Jönsson på kontaktuppgifter enligt nedan.

Ladda ner - Objektbeskrivning med bildbilaga och villkor för försäljningen

Ladda ner - Köpekontrakt

Advokat Stefan Jönsson
Tel: 0526-60070
Mail: stefan.jonsson@kjallgren.se

Trollhättan, 0520-47 05 00 | Uddevalla, 0522-66 98 50 | Strömstad, 0526-600 70 | Göteborg, 031-382 03 22 Allmänna villkor | Behandling av Personuppgifter