Offentlig auktion - Stenungsund Gategård 1:1

2018-12-28

Fastigheten Stenungsund Gategård 1:1 med adress Gategård 115, 444 91 Stenungsund, utbjuds till försäljning på offentlig auktion i enlighet med bestämmelserna i samäganderättslagen. Fastigheten har en areal om 58 ha med bostadshus och intilliggande ladugård samt verkstadsbyggnad. På en del av fastigheten bedrivs en bergtäktverksamhet.

Den offentliga auktionen kommer att hållas torsdagen den 7 februari 2019 på Advokatfirman Kjällgrens kontor i Uddevalla med adress Kungsgatan 7. Obligatorisk föranmälan till auktionen skall ske senast kl 16.00 onsdagen den 6 februari till advokat Åsa Erlandsson, asa.erlandsson@kjallgren.se eller telefon 0520-47 05 05.

Visning av fastigheten sker fredagen den 11 januari samt tisdagen den 22 januari.

För mer information om fastigheten, visningar och villkoren för försäljning se försäljningsvillkoren och prospektet nedan.

Advokat Åsa Erlandsson

Information att ladda ner:

Annons

Prospekt

Försäljningsvillkor

Trollhättan, 0520-47 05 00 | Uddevalla, 0522-66 98 50 | Strömstad, 0526-600 70 | Göteborg, 031-382 03 22 Allmänna villkor | Behandling av Personuppgifter