BALDERKLINIKEN AB, 556784-3098, I KONKURS

Information

För kännedom får konkursförvaltningen meddela att konkursboets egendom har överlåtits genom en rörelseöverlåtelse till Medpro Clinic Group AB, 559070-7294, med tillträde senast den 10 maj 2019.

Allmänt

Balderkliniken AB försattes i konkurs vid Vänersborgs tingsrätt den 10 april 2019 med advokat Staffan Karnå som konkursförvaltare.
För personal kommer information om konkursen att lämnas fortlöpande via Advokatfirman Kjällgren AB:s hemsida.

Personal
För övergripande information om vad du som anställd har att tänka på i en konkurssituation samt information om hur konkursboet hanterar personuppgifter m.m. enligt GDPR hänvisas till nedanstående informationsblanketter. Advokatfirman Kjällgren AB:s behandling av personuppgifter framgår av "Behandling av Personuppgifter" som går att ladda ner på denna sida. 


Informationen på den här sidan kommer att uppdateras löpande.


För övriga frågor rörande dig som personal hänvisas till:
Petra Jansson, petra.jansson@kjallgren.se och
Carina Mattsson, carina.mattsson@kjallgren.se

Information

1. Information till anställda

2. Behandling av anställdas personuppgifter

Trollhättan, 0520-47 05 00 | Uddevalla, 0522-66 98 50 | Strömstad, 0526-600 70 | Göteborg, 031-382 03 22 Allmänna villkor | Behandling av Personuppgifter