Historia

Georg Kjällgren grundade Advokatfirman i början av 1920-talet. Efter några år i Vänersborg flyttade verksamheten till Trollhättan.

Från att ha varit en lokalt förankrad advokatfirma i Trollhättan växte vi successivt till att omfatta hela Fyrstadsregionen.

Under 2000-talet har verksamhetsområdet utökats ytterligare till att omfatta även Bohuslän / Dalsland / Götaälvdalen. För att hålla en högre servicegrad mot våra klienter har vi etablerat kontor i Uddevalla år 2002 och i Strömstad år 2011. Vi är den största advokatfirman i regionen.

Vårt verksamhetsområde har på senare år utökats till att omfatta även Göteborgsregionen vilket gjort att valt att etablera ett kontor i Göteborg under 2016.

Trollhättan, 0520-47 05 00 | Uddevalla, 0522-66 98 50 | Strömstad, 0526-600 70 | Göteborg, 031-382 03 22 Allmänna villkor | Behandling av Personuppgifter