Notarius Publicus

Två av juristerna vid advokatfirmans kontor i Trollhättan samt två av juristerna vid kontoret i Strömstad är av Länsstyrelsen utsedda som Notarius Publicus och biträdande Notarius Publicus. Uppdraget innebär bland annat att tillhandagå allmänheten genom att:

  • Bestyrka namnunderskrifter se Notering
  • Bestyrka avskrifter se Notering
  • Bestyrka översättningar och andra uppgifter om innehåll i handlingar
  • Närvara som vittne i vissa fall
  • Kontrollera lotteridragningar mm
  • Bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker
  • Bekräfta att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan

Notering

  • Vid bestyrkande av namnunderskrift krävs att underskriften görs inför Notarius Publicus på plats hos oss tillsammans med uppvisande        av giltig legitimation.
  • Vid bestyrkande av personbevis krävs att personbeviset är undertecknat och stämplat av handläggare hos myndighet.
  • Vid bestyrkande av avskrifter krävs att originalet uppvisas för Notarius Publicus och att vi tar kopian som sedan kan bestyrkas.

Inbjudan

Inbjudan på svenska och engelska för nerladdning:
Inbjudan på svenska
Inbjudan på engelska

Expeditionstid
Vi har för närvarande endast tidsbokning. Utlämning av handlingar sker efter överenskommelse.

Kontakt
Trollhättan
Strömstad