Johan Lindström

Befattning:
Jurist
Kontor:
Trollhättan
Direkt:
0520-470510
Mobil:
0790-630193
E-post:
johan.lindstrom@kjallgren.se

Ladda ner kontaktkort
Ladda ner profil (PDF)

Profil

Johan, som nyligen börjat hos oss efter avslutad tingsnotarietjänstgöring, arbetar som biträdande jurist åt våra advokater och jurister. Johan åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde och biträder klienter i ärenden av humanrättslig karaktär, bland annat omhändertagandemål.

Verksamhetsområden

  • Brottmål / målsägandebiträde
  • LVU / LVM / LPT-mål
  • Personskaderätt
  • Processrätt, skiljemannarätt

CV

Utbildning

  • Juristexamen vid Göteborgs Universitet - 2018

Erfarenhet

  • Skattehandläggare vid Skatteverket Uddevalla - 2018-2019
  • Tingsmeritering vid Uddevalla tingsrätt - 2019-2020
  • Biträdande jurist vid Advokatfirman Kjällgren - 2020-

Språk

Svenska och engelska