Offentlig auktion - Tanum Fjällbacka 176:201

Advokat Cecilia Sylvan, av Uddevalla tingsrätt förordnad god man enligt lagen om samäganderätt, får utbjuda fastigheten Tanum Fjällbacka 176:201, med adress Vetteberget 2, 457 40 Fjällbacka, till försäljning på offentlig auktion. Auktionen kommer att hållas fredagen den 26 augusti 2022 kl. 15.00 på Hotell Carlia, Norra Drottninggatan 26, Uddevalla.

För närmare information om fastigheten, se länk: Vetteberget 2 (hemverket.se).

Läs noga igenom auktions- och försäljningsvillkoren: Auktions- och försäljninsvillkor

Visning av fastigheten kommer inte att ske.

Föranmälan till auktionen önskas senast den 24 augusti 2022 kl. 16.00 till Petra Jansson per e-post: petra.jansson@kjallgren.se eller per telefon: 0522-66 98 68. Ange namn och telefonnummer.

För frågor om auktions- och försäljningsvillkoren hänvisas till den gode mannen, advokat Cecilia Sylvan, e-post: cecilia.sylvan@kjallgren.se eller telefon: 0522-66 98 86.

Tillbaka