Offentlig auktion - Dals-Ed Äng 2:18

Försäljning enligt samäganderättslagen av fastigheten Dals-Ed Äng 2:18

Av Uddevalla tingsrätt förordnad god man enligt samäganderättslagen advokat Åsa Erlandsson får utbjuda fastigheten Dals-Ed Äng 2:18, med adress Södra Moränvägen 17B, 668 32 Ed, till försäljning på offentlig auktion.

Auktionen hålls fredagen den 17 februari 2023 klockan 10.00 på Advokatfirman Kjällgren AB, Kungsgatan 7 i Uddevalla. Föranmälan till auktionen önskas senast onsdagen den 15 februari 2023 klockan 16.00 till biträdande jurist Vincent Gunnarsson, per e-post vincent.gunnarsson@kjallgren.se eller telefon 0520-47 05 16, 0735-97 30 99.

För frågor om auktions- och försäljningsvillkoren hänvisas till den gode mannen, advokat Åsa Erlandsson, per e-post asa.erlandsson@kjallgren.se eller telefon 0738-06 17 79.

Visning av fastigheten kommer att ske fredagen den 3:e februari. Intressenter ges vid detta tillfälle möjlighet att besiktiga fastigheten. Anmälan till visning sker till biträdande jurist Vincent Gunnarsson med kontaktuppgifter enligt ovan.

Denna fastighet avses att säljas med en friskrivning mot dolda fel, s.k. friskrivningsklausul.

Dokument:
Auktions- och försäljningsvillkor

Länk:
Hemverket:
Södra Moränvägen 17 (hemverket.se)

Tillbaka