GDPR - EU:s dataskyddsförordning

GDPR – EU:s dataskyddsförordning
Det är få som kunnat undgå att EU:s dataskyddsförordning GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR reglerar hanteringen av personuppgifter och ersätter den gamla Personuppgiftslagen, PUL. GDPR innebär kortfattat ett stärkt skydd för privatpersoner. GDPR ställer stora krav på korrekt hantering av personuppgifter och den som bryter mot reglerna kan räkna med kännbara ekonomiska konsekvenser. Advokatfirman Kjällgren har expertis inom GDPR.

Vi kan hjälpa till
Vi kan hjälpa ditt företag eller din organisation med allt som rör GDPR oavsett hur långt du själv kommit i ditt arbete. Advokat Åsa Erlandsson arbetar med dataskyddsfrågor och har särskilda kunskaper om GDPR.

Välkommen att kontakta oss.

Tillbaka