Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt – en ny sorts fullmakt
Den 1 juli 2017 trädde lagen om framtidsfullmakt i kraft. Nu kan du själv välja vem eller vilka som ska ansvara för dina personliga och ekonomiska intressen den dag du inte längre kan fatta dina egna beslut. Framtidsfullmakten utgör ett alternativ till god man och förvaltare och ger dig möjlighet att själv planera din framtid.

Vi kan hjälpa till
Det enklaste sättet att upprätta en framtidsfullmakt är att ta hjälp av en jurist, eftersom det finns formkrav som måste uppfyllas för att den ska vara giltig. Hos oss träffar du en jurist med stor kunskap och erfarenhet av familjejuridik.

Välkommen att kontakta oss.

Tillbaka