Flypulse AB - Anbud

Flypulse AB, 559089-2393, försattes i konkurs 2021-04-09. Bolagets verksamhet har varit att sälja och utveckla mjukvara för styrning av autonoma fordon. Verksamheten har bedrivits från bolagets kontor i Trollhättan. Ansvarig konkursförvaltare är advokat Åsa Erlandsson, Advokatfirman Kjällgren AB.

Tillgångarna i bolaget utgöres av mjukvaran för den utvecklade plattformen ”Fly CC 3.0” för att styra autonoma fordon, exempelvis för drönare. Tekniken kan användas inom olika områden, exempelvis för att flyga hjärtstartare samt för den dagliga övervakningsverksamheten på flygplatser. Utvecklingskostnaden för programvaran är 2,87 miljoner kr. Beskrivning av Fly CC 3.0 finns att ladda ner enligt nedan. Denna mjukvara kommer nu att säljas för konkursboets räkning enligt nedan former.

Anbud lämnas skriftligen via e-mail till jorgen.andersson@kjallgren.se senast 2021-06-18 kl 16.00. För övrig information hänvisas till jurist Jörgen Andersson, jorgen.andersson@kjallgren.se.

Budgivning tillämpas där inkomna bud kommer att redovisas löpande här nedan. (Endast buden redovisas, ej anbudsgivarens namn). Fri prövningsrätt av inkomna bud förbehålles inklusive rätten att överlåta tillgången före anbudstidens utgång.

Konkursboet friskriver sig från allt ansvar för eventuella fel eller brister i mjukvaran. Det åvilar spekulanter att bilda sig en egen uppfattning om mjukvarans skick.

Beskrivning av Fly CC 3.0 att ladda ner

Budgivning
Budgivare 1: 50 000 SEK, 2021-06-03 kl 16.36 (återkallat 2021-06-06 kl 12.02)
Budgivare 1: 15 000 SEK, 2021-06-06 kl 12.02

Tillbaka