ANBUD - DalsSpira Mejeri AB i konkurs

DALSSPIRA MEJERI AB

DalsSpira Mejeri AB, 556530-6643, försattes i konkurs vid Vänersborgs tingsrätt den 13 december 2022. Konkursförvaltare är advokat Staffan Karnå. Konkursbolaget har bedrivit mejeriverksamhet i förhyrda lokaler i Färgelanda i Dalsland.

Verksamheten utbjuds härmed till försäljning. Underlag för anbud finns att ladda ner.

För bokning av visning mm, vänligen kontakta Jan Pettersson, jan.pettersson@kjallgren.se, eller Jörgen Andersson, jorgen.andersson@kjallgren.se.

Skriftliga anbud ska vara konkursförvaltningen tillhanda på någon av ovanstående mailadresser senast

Fredagen den 10 februari 2023

Maskinparken är i väsentliga delar leasad. Anbud ska lämnas på verksamheten i sin helhet med precisering av hur stor del av anbudssumman som avser respektive leasingobjekt. Delanbud kan lämnas.

Konkursboet överlåter verksamheten i befintligt skick med friskrivning rörande fel och brister. Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätt att försälja egendomen under tiden anbudsförfarandet pågår. Konkursboet förbehåller sig även rätten att förlänga anbudsfristen och att matcha bud mot varandra.

Advokat Staffan Karnå
staffan.karna@kjallgren.se

Anbudsunderlag:
1. DalsSpira Mejeri AB ÅR 2021-12-31
2. Handlingar i urval från rekonstruktionen
3. Anläggningsregister
4. Hyresavtal DalsSpira Mejeri AB
5. Leasing Inköp 2016 Nytt Mejeri
6. Leasing Inköp 2018 Pastöriseringsmaskin
7. Leasing Inköp 2020 Etiketteringsmaskin
8. Leasing Inköp 2020 Variovac förpackningsmaskin
9. Lösen leasing
10. Livsmedelsverket återkallelse
11. Leasinginformation Nytt Mejeri

Tillbaka