Medlemskap

Advokat är en i lag skyddad titel (till skillnad från exempelvis jurist). Våra advokater är ledamöter av Sveriges Advokatsamfund.

Det finns krav att uppfylla för att bli advokat. Advokater följer också etiska regler vilka syftar till att garantera klienten största möjliga trygghet. Mest centrala bland de etiska reglerna är de som garanterar advokatens oberoende, lojalitet med klienten, tystnadsplikt och skyldighet att se till att advokatens uppdrag är fria från intressekonflikter.

Våra advokater står under Advokatsamfundets tillsyn. Inför Advokatsamfundet ansvarar våra advokater för att de, våra biträdande jurister och annan personal på advokatbyrån följer det etiska regelverket.

Om du har frågor kring vad det innebär att anlita en advokat, hör av dig så berättar vi gärna mer.