Historia

Georg Kjällgren grundade Advokatfirman i början av 1920-talet. Efter några år i Vänersborg flyttade verksamheten till Trollhättan.

Från att ha varit en lokalt förankrad advokatfirma i Trollhättan växte vi successivt till att omfatta hela Fyrstadsregionen.

Under 2000-talet har verksamhetsområdet utökats ytterligare till att omfatta även Bohuslän / Dalsland / Götaälvdalen. För att hålla en högre servicegrad mot våra klienter har vi etablerat kontor i Uddevalla år 2002 och i Strömstad år 2011. Vi är en av de största advokatfirmorna i regionen.

Vårt verksamhetsområde har på senare år utökats till att omfatta även Göteborgsregionen vilket gjort att vi valt att etablera ett kontor i Göteborg under 2016.

Sedan 2019 har vi även ett mottagningskontor i Grästorp för att öka servicegraden till våra klienter i Skaraborg.