Petra Jansson


Befattning:

KonkurshandläggareAdress:

Box 1, 451 15 UDDEVALLATelefon:

0522-669868Fax:

0522-669851E-post:

petra.jansson@kjallgren.se
Trollhättan, 0520-47 05 00 | Uddevalla, 0522-66 98 50 | Strömstad, 0526-600 70

Allmänna villkor