Kompetensområden - Miljörätt

Miljöfrågor och miljörätt har stor uppmärksamhet. Vi har jurister med omfattande erfarenhet att hantera miljörättsliga frågor innefattande godkännanden och tillstånd, mark-, luft- och vattenföroreningar, markanvändning och tvister med miljörättslig inriktning.


Trollhättan, 0520-47 05 00 | Uddevalla, 0522-66 98 50 | Strömstad, 0526-600 70

Allmänna villkor