Kompetensområden - LVU / LVM / LPT-mål

Samhället ingriper ibland med tvångsvisa omhändertaganden enligt Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) eller Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Det är då viktigt att den enskilda personens intresse av rättssäkerhet tillgodoses. Vi förordnas som offentligt biträde i omhändertagandemålen.


Trollhättan, 0520-47 05 00 | Uddevalla, 0522-66 98 50 | Strömstad, 0526-600 70

Allmänna villkor