Medarbetare i Trollhättan

Advokatfirman Kjällgrens advokater och biträdande jurister är genom utbildning och erfarenhet specialiserade inom sina respektive kompetensområden. Detta tillsammans med att advokatbyrån drivs i ett true partnership borgar för att varje klient får hjälp av den medarbetare som är bäst lämpad för uppdraget.

Trollhättan, +46(0)520-47 05 00 | Uddevalla, +46(0)522-66 98 50 | Strömstad, +46(0)526-600 70